Shipping Policy

KOSZTY DOSTAWY – POLSKA

PolandPriceDelivery
DPD141-2
Inpost151-2
Paczkomat Inpost151-2

KOSZTY DOSTAWCY – ŚWIAT

Country / KrajTime / Czas– 3,0 kg– 10,0 kg
Austria3 dni6.65 EURO11.55 EURO
Belgia2 dni6.65 EURO11.55 EURO
Bośnia i Hercegowina6 dni24 EURO29.4 EURO
Bułgaria4 dni12.5 EURO15.75 EURO
Chorwacja4 dni18.5 EURO23 EURO
Czechy2 dni5.10 EURO9.30 EURO
Dania3 dni12.5 EURO15.75 EURO
Estonia2 dni6.65 EURO11.55 EURO
Finlandia4 dni18.5 EURO23 EURO
Francja3 dni12.5 EURO15.75 EURO
Grecja5 dni24 EURO29.4 EURO
Hiszpania4 dni18.5 EURO23 EURO
Holandia2 dni6.65 EURO11.55 EURO
Irlandia4 dni18.5 EURO23 EURO
Litwa2 dni5.10 EURO9.30 EURO
Luksemburg2 dni6.65 EURO11.55 EURO
Niemcy2 dni5.10 EURO9.30 EURO
Norwegia5 dni24 EURO29.4 EURO
Portugalia4 dni18.5 EURO23 EURO
Rumunia3 dni12.5 EURO15.75 EURO
Słowacja2 dni5.10 EURO9.30 EURO
Słowenia4 dni6.65 EURO11.55 EURO
Szwajcaria4 dni12.5 EURO15.75 EURO
Szwecja3 dni18.5 EURO23 EURO
Ukraina4 dni5.10 EURO9.30 EURO
Węgry2 dni5.10 EURO9.30 EURO
Wielka Brytania i Irlandia3 dni12.5 EURO15.75 EURO
Włochy4 dni12.5 EURO15.75 EURO
SCROLL UP

Shopping cart