Polityka prywatności

Polityka Ochrony Danych Osobowych SMART TRADE PRAVEER LAKHANI

1. Zasady i zasady działania Administratora w związku z realizacją kwestii związanych z określeniem Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z 27 2016 r. w ochronie osób związanych z ochroną danych iw sprawie danych 95/46/WE (dalej: RODO).

2. W przypadku zmiany motywu 171 RODO, jeśli zmiana ma zatwierdzenie w myśl decyzji 95/46/WE, osoba, która dotyczy, nie musi być wyznaczonym autorem zmiany, jeśli chodzi o metodę jej zmiany Na tej zakładowej placówce obsługia (dalej: ZOZ) jako administrator danych osobowych ZOZ może być serwisowany, które zostały opisane przez klienta 25 maja 2018 r.

3. Definicje używane w zakresie ochrony danych z RODO:
za. "dane osobowe" możliwe informacje o obsłudze klienta lubj do obsługi klienta ("osobie, dane osobowe"); Czy można było osobę fizyczną na osobę, którą bezpośrednio lub pośrednio określano, na podstawie identyfikatora identyfikatora takiego jak nazwisko i nazwisko, numer, dane o, internetowy lub jeden lub kilka lokalizacji określających lokalizację, gen, psychiczną, Odpowiednia, kulturowa lub równa wartości osoby;
b. „przetwarzanie danych” oznacza lub zestaw operacji wykonywanych na bazie lub zestawach danych osobowych w zautomatyzowanym lubautomatyzowanym oświadczeniu danych z, ulanie danych, organizowanie, porządkowanie danych, sposób adaptacji lub nowo powstałe, przeglądanie, ujawnienie poprzez przesyłanie, rozszerzanie lub Jedyne towarzystwo, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
do. "Ze danych danych" oznaczany zestaw danych osobowych będzie według określonych, niezależnie od tego, czy zestaw jest dziesięć centralizowanych, zdecentralizowanych czy też funkcjonalnie funkcjonalnie lub geograficznie;
re. "Administrator" oznacza osobę lub administrację, organ techniczny, albo ulepszany lub reprezentowany przez osoby reprezentujące i poprawiające dane osobowe;
mi. "podmiotujący" oznacza osobę lub podmiot prowadzący, organ publiczny, lub podmiot, który przetwarza przetwarzanie w przetwarzaniu;
fa. „odstępny podmiot, podmiot, organ publiczny, lub podmiot, który ujawnił dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest trzecią osobą. Organy publiczne, które mogą być obywatelami w ramach postępowania z prawem Unii lub prawem państwa państwa, nie są uznawane za publiczne za publiczne; przetwarzać te dane te organy muszą być wydawane przez ochronę danych mających, które służą do przetwarzania;
sol. „zgoda, której dane dotyczą tylko dla osób, które mogą, konkretne, jednoznaczne okazanie woli osoby, której dane dotyczą, w odniesieniu do kontroli lub przyjęcia potwierdzania, przyzwalania na przetwarzanie danych jej danych osobowych;
godz. "naruszenie ochrony danych osobowych" oznaczające naruszenie bezpieczeństwa lub zabezpieczenia naruszenia, naruszenia, zmiany, braku prawa ujawnienia nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub stosowanych w celu obsługiwania;
ja. "dane dotyczące zdrowia" pt.
jot. „dane Dane” dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, poglądowe, religijne lub światopoglądowe, przynależność do wzrostu biologicznego, dane genetyczne, dane genetyczne;
k. „działacze wybrane jako programi pełniący funkcję wyboru funkcji” – osoby wybrane z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, do pełnienia z funkcji funkcji poza zakładem pracy.
l. „Hasło” się przez to co zrozumiałeś
m. „pomieszczenie chronione” rozumie się przez pokój, lub wyodrębnione pomieszczenie, w którym znajdują się dane osobowe;
rzeczownik „upoważniona osoba osobowa rekonfiguracja” i rekontokcja przez dane osobowe.
o. ''ownik'' rozumie się przez osoby odwiedzające stronę www.textilworld.pl

4. Nadzor nad przetwarzaniem danychm zasad ochrony zasad dotyczących polityki oraz danych osobowych pełniących funkcję prezesa i właściciela firmy Smart Trade Praveer Lakhanii – Praveer Lakhani.

5. Dane osobowe mogą być za zmianą danych, za wyjątkiem z ust. 6.

6. Zgodne z prawem jest gdy bez zgody podmiotu danych (art. 6 ust. 1 RODO):

za. funkcja jest dostępna do wykonania umowy, zgodnie z technologią jest zawarta, która dotyczy, która dotyczy, lub wykonywania zadań na temat osoby, której dane dotyczą przepisów umowy;
b. przepisuje się na zarządzanie ciążeniem;
do. jest komponowanie do tworzenia własnych interesów osób, które dotyczą, lub czy osoby;
re. jest wykonywanie zadań wykonywania zadań w interesie powierzenia lub powierzenia władzy władzy administratora;
mi. przetwarzanie jest przetwarzanie odbywa się z prawidłem

7. Administrator nowinki potrzeby działania w celu uzyskania przez wszyscy. strony www.textilworldpl oraz osoba rekonfiguracja do danych danych uwierzytelniających się Polityką oraz przestrzegali wiedzy w NPC.
8. Administrator prowadzi widencję osób rekwalifikacyjnych do danych danych.
9. Administrator oznacza informacje o ochronie danych, które przetwarza i spisuje subskrypcje w ramach polityki ochrony danych.
10. Administrator prowadzi czynności czynności.
11. Przetwarzanie przez Smart Trade Praveer Lakhani dane osobowe nie będą profilowane ani podlegały zautomatyzowanemu podejściu do decyzji.
12. Polityka prywatności ochrony danych w Smart Trade Praveer Lakhani należy m.in. poprzez:
za. Zapoznanie użytkowników strony www.textilworld.pl oraz osoba kwalifikacja do danych osobowych, z Polityką ochrony danych;
b. Podnoszenie wartości w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych;
do. Skuteczne wdrożenie;
re. Rzetelne dokumenty językowe języka danych;
mi. Zabezpieczanie dostępów do zabezpieczeń zabezpieczyłem;
fa. Odpowiednie dane;

13. Pomieszczenia, w których mają prawo dostępu są(przełączane) są dane osobowe, które są właściwe w następujący sposób: wprowadzenie zamykane na klucz, którego dostęp mają następujące osoby:
1. Praverer Lakhani
2. Vijay Lakhani
Dane na są dostępne w szafie zamykanej klucz.

14. Polityka Praveer Lakhani w zakresie ochrony danych na komputerze PC Trade u, w tym komputerze komputerach:
za. Sprzęt komputerowy naprawczy danych osobowych jest stworzony, aby wygenerować drukowany kod 5 napisów.
Hasło zmienia się nie mniej niż co 30 dni,
b. Komputery te dane są wykonywane w sposób podobny do tego, który powinien być wykonywany w ten sam sposób, w jaki sposób jest zgodny ze sobą w pomieszczeniu firmy.

15. Kontrola danych osobowych w wiadomościach e-mailowych Smart Trade, jest tylko przez ukonstytuowanie się Praktycznie przez ukonstytuowanie się, które mogą pomóc w wysyłaniu maili przez adresy adresów, adresowanie, wysyłanie wiadomości, wysyłanie wiadomości, jako opcja przewodnia w wysyłaniu wiadomości, poczcie „kopia ukryta” „UDW”.

16. Administrator dba o programy antywirusowe.

17. Naprawa sprzętu komputerowego są w rekwizycji rekwizycji i rekwizycji.

18. Wobec każdego podmiotu danych administratora ma obowiązek informacyjny;

19. Podmiot danych w dowolnym momencie prawo do kontroli kontroli swoich danych osobowych, aw prawo do zapoznania się z:
za. Tożsamością i aktualnymi danymi kontaktowymi;
b. Danymi kontaktowymi IOD;
do. Sprawdzenie danych osobowych, oraz regulacja prawna;
re. 1 ust. 1 ust. 1 ust. 1 ust. 1 ust. 1 ust. 1 lit.

20. Podmiot danych ma w każdym czasie zawiera informacje o:
za. Odbiorcy danych osobowych lub składów zespołów, raz na raz;
b. Informacja o zmianie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji (gdy ma to zmiana);
do. Okresie, gdy tylko możliwe jest dane tego okresu;
re. Informacja o prawie do danych także od administratora dostępu do konta podmiotu, którego danych danych, prawie zgłaszania sprzeciwu lub zgłaszania sprzeciwu lub sprzeciwu wobec zgłaszania danych;
mi. Przetwarzanie przetwarzania na żądanie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), zapis danych o upoważnieniu do przetwarzania zgody na żądanie bez zgodności z prawem, które nie jest zgodne z zapisem zgody na jej przetwarzanie;
fa. prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

21. Pracownicy Smart Trade Praveer Lakhani oraz kwalifikacja kwalifikacyjna pisemnie zawiera się z Polityką ochrony danych.

22. WZORY/ZAŁĄCZNIKI:
za. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ochronie osób związanych z ochroną danych iw sprawie ochrony danych 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn.zm.); za. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj Dz. U. z 2015 r. poz. 1881);
b. Polityka Cookies
do. Regulamin strony www.amore-clothing.pl
re. Wzór danych informacji o tym, że się z Polityką ochrony;
mi. Wzór klauzuli informacyjnych;
fa. Wzór zgody;
sol. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;
godz. Rejestr czynności czynnościowych;
ja. Rejestr użytkowników przetwarzających dane osobowe;
jot. Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych;
k. nauka naukowa; Polityka danych osobowych przyjęta i ochrona w życiu w dniu 01.01.2021 r.