Polityka wysyłki

Koszty dostawy - Polska

Poland Price Delivery
DPD 14 1-2
Inpost 15 1-2
Paczkomat Inpost 15 1-2

Koszty dostawcy - Świat

Country / Kraj Time / Czas - 3,0 kg - 10,0 kg
Austria 3 dni 6.65 EURO 11.55 EURO
Belgia 2 dni 6.65 EURO 11.55 EURO
Bośnia i Hercegowina 6 dni 24 EURO 29.4 EURO
Bułgaria 4 dni 12.5 EURO 15.75 EURO
Chorwacja 4 dni 18.5 EURO 23 EURO
Czechy 2 dni 5.10 EURO 9.30 EURO
Dania 3 dni 12.5 EURO 15.75 EURO
Estonia 2 dni 6.65 EURO 11.55 EURO
Finlandia 4 dni 18.5 EURO 23 EURO
Francja 3 dni 12.5 EURO 15.75 EURO
Grecja 5 dni 24 EURO 29.4 EURO
Hiszpania 4 dni 18.5 EURO 23 EURO
Holandia 2 dni 6.65 EURO 11.55 EURO
Irlandia 4 dni 18.5 EURO 23 EURO
Litwa 2 dni 5.10 EURO 9.30 EURO
Luksemburg 2 dni 6.65 EURO 11.55 EURO
Niemcy 2 dni 5.10 EURO 9.30 EURO
Norwegia 5 dni 24 EURO 29.4 EURO
Portugalia 4 dni 18.5 EURO 23 EURO
Rumunia 3 dni 12.5 EURO 15.75 EURO
Słowacja 2 dni 5.10 EURO 9.30 EURO
Słowenia 4 dni 6.65 EURO 11.55 EURO
Szwajcaria 4 dni 12.5 EURO 15.75 EURO
Szwecja 3 dni 18.5 EURO 23 EURO
Ukraina 4 dni 5.10 EURO 9.30 EURO
Węgry 2 dni 5.10 EURO 9.30 EURO
Wielka Brytania i Irlandia 3 dni 12.5 EURO 15.75 EURO
Włochy 4 dni 12.5 EURO 15.75 EURO